04-9562611

מבנה חקר המוח האנושי האוניברסיטה העברית

פרוייקט מיוחד באוניברסיטה העברית בירושלים.

מבנה חקר המוח האנושי, בניין 6 קומות הכולל מעבדות, חדרי לימוד ואולמי הרצאות

מבנה חקר המוח האנושי אניברסיטת ירושלים - נרשא
מבנה חקר המוח האנושי אניברסיטת ירושלים - נרשא
מבנה חקר המוח האנושי אניברסיטת ירושלים - נרשא
מבנה חקר המוח האנושי אניברסיטת ירושלים - נרשא
מדעי המוח גבעת רם
previous arrow
next arrow
מבנה חקר המוח האנושי אניברסיטת ירושלים - נרשא
מבנה חקר המוח האנושי אניברסיטת ירושלים - נרשא
מדעי המוח גבעת רם
previous arrow
next arrow