04-9562611

בית אבות חיים בכרמל

פרוייקט המחבר שני בניינים. הראשון 3 מחלקות סיעודיות וקומת שירותים כללית והשני 3 מחלקות סיעודיות, מחלקת תשושי נפש ומחלקה סיעודית מורכבת. סה"כ 8 מחלקות.

בכל מחלקה 36 מיטות סיעודיות ו- 30 מיטות תשושי נפש, יחד כ- 282 מיטות. שטח כל מחלקה כ- 1200 מ"ר.

במתחם ישנו שטח גינון ומדשאות. שטח הקרקע 5.3 דונם (5300 מ"ר)

בית אבות חיים בכרמל - נרשא
בית אבות חיים בכרמל - נרשא
בית אבות חיים בכרמל - נרשא
בית אבות חיים בכרמל - נרשא
previous arrow
next arrow
בית אבות חיים בכרמל - נרשא
בית אבות חיים בכרמל - נרשא
previous arrow
next arrow